Winst en verliesrekening

Hotze de Roos stichting ~ winst en verliesrekening 2021

 Ontvangsten
 
Uitgaven
 
 
 
 
 
Leenrechten
    2.814
Hotze de Roos prijs     1.000
Royalty’s
       306 Kinderboekendag        750
 
         
Diversen
       100
 
 
 
 
 
—————–
 
—————–
Totaal
    3.120
 
     1.850

Balans 31-12-2021

Activia                                                                              Passiva

Spaarrek.                     67.913                                       Kapitaal                                        83.499

Liquide middelen       18.780                                        N.T.B                                              3.500

N.T.O                                306


Totaal                           86.999                                                                                              86.999

Stichting Hotze de Roos: RSIN-fiscaalnummer ANBI 804426399 /  KvK 41232226

Toelichting Winst en verliesrekening

De stichting ontvangt jaarlijks Royalty’s over de verkochte Kameleonboeken en leenrechtvergoedingen

Terherne: Juli 2022

Suse Lula ( penningmeester )