Winst en verliesrekening

Hotze de Roos stichting ~ winst en verliesrekening 2022

 Ontvangsten
 
Uitgaven
 
 
 
 
 
Leenrechten
    5.640
Hotze de Roos prijs     1.000
Royalty’s
       303         
 
         
Diversen
      1.130
 
 
 
 
 
—————–
 
—————–
Totaal
    5.943
 
     2.130

Balans 31-12-2022

Activia                                                                              Passiva

Spaarrek.                     67.930                                      Kapitaal                                     82.951

Liquide middelen       14.718                                     

N.T.O                                303


Totaal                           82.951                                                                                              82.951

Stichting Hotze de Roos: RSIN-fiscaalnummer ANBI 804426399 /  KvK 41232226

Toelichting Winst en verliesrekening

De stichting ontvangt jaarlijks Royalty’s over de verkochte Kameleonboeken en leenrechtvergoedingen

Terherne: Juli 2023

Suse Lula ( penningmeester )